Aktivni projekt | Ruralni promet

Autoput - VC Koridor – Republika Bosna i Hercegovina - LOT 5

Aktivni projekt | Ruralni promet

Autoput - VC Koridor – Republika Bosna i Hercegovina - LOT 3

Aktivni projekt | Ruralni promet

Autoput -  VC Koridor – Republika Bosna i Hercegovina – LOT 6

Aktivni projekt | Prometni objekt

VC Koridor – Republika Bosna i Hercegovina

  PROMEL PROJEKT | O NAMA

Promel Projekt je prva i najveća u Hrvatskoj inženjering kuća specijalizirana na području projektiranja i inženjering poslova cestovne prometne tehnike, nadzora, upravljačke i kontrolne opreme objekata, video kontrole u prometu, prometne informatike i prometnog managementa.
Osnovana je 1991. godine izlaskom iz Društevnog poduzeća Industrijski Projektni Zavod. i u 100% je privatnom vlasništvu.

Promel Projekt je izradio tehničku dokumentaciju za niz cestovnih prometnih objekata, od autocesta do gradskih ulica, te projekte sa posebnim, prometno tehničkim i informacijskim zahtjevima prometnog managementa.


Oko 80% prometno-tehničkih projekata poluautocesta i autocesta u Hrvatskoj, kao i preko 200 projekata cestovne signalizacije i semaforiziranih križanja, uz niz projekata prometa u mirovanju, kontrole ulaza/izlaza i nadzora izradili su naši projektanti, te smo vodeča firma u Hrvatskoj po broju izraženih prometnih projekata, kilometarskoj dužini projektiranih prometnica i jedina smo inženjering firma koja je zajedno sa svojim Partnerima izradila, formirala i izvela Prometno - informacijske sustave nadzora, kontrole i voženja prometa na autocestama u Hrvatskoj kroz Centre za kontrolu i vođenje prometa.

Promel Projektu zaposleno je trenutno petnaest stručnjaka od kojih osam inženjera i tehničkih suradnika iz područja građevine, prometa, elektronike i informatike te dva djelatnika za prateće tehničke poslove.

Usluge specijaliziranih stručnih zahtjeva rješava se kroz Poslovno-tehničke ugovore i stručne dogovore, sa specijaliziranim ustanovama i firmama.

Razvoj u primjeni prometne tehnike i prometnog managementa osiguravamo kroz ugovore o Poslovno - tehničkoj suradnji sa vrhunskim svjetskim, europskim i hrvatskim znanstvenim i stručnim institucijama, konzultanskim firmama i proizvođačima kao što su;

 • Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
 • Prometni institut Heusch/Boesefeldt iz Aachena u Njemačkoj
 • ISS corp. iz St. Paula, Minessota u SAD-u zaVideo digitalizaciju, strojnu detekciju i obradu video slike.
 • Optelecom, iz Gaithesburg, Maryland u SAD-u za prijenos po optičkom kabelu
 • Institut za ispitivanje svjetlooptike u prometu Koncerna Schott.
 • Dalekovod d.d. Zagreb za nosive konstrukcije i prometnu opremu
 • Telefongradnja, Zagreb, proizvođač uređaja prometne tehnike i telekomunikacije
 • Pismorad, Zagreb, prizvođač prometne signalizacije


Pri stručnoj razradi tehničke dokumentacije stručnjaci naše kuće u potpunosti su informatizirani i koriste mrežu računala i pratećih uređaja, formatiziranih za specijalizirane poslove. U tu svrhu opremili smo petnaest radnih mjesta, podržavanih sa visokokvalitetnom opremom za unos, obradu i ispis, kojom se realiziraju zahtjevi, uz primjerenu programsku podršku, a što je nužan uvjet da bi se zahtjevni Prometno - informacijski projekti i složeni projekti prometne tehnike mogli realizirati.

Posebno smo ponosni na osmišljavanju i realizaciji velikih sustava kao što su;

 

SUSTAV PROMETNE POLICIJE ZA KONTROLU I REGISTRACIJU BRZINE VOŽNJE VIDEO TRAVIMO - 1994 - Investitor MUP-a Hrvatske

PROMETNO - INFORMACIJSKI SUSTAV KONTROLE I VOĐENJA PROMETA

 • Autocesta ZAGREB - RIJEKA dionica Oštrovica - Delnice - Kupjak (29 km) sa nadzornim centrom u Delnicama -1996. - Investitor Hrvatske Ceste

VIDEOPROCESORSKI SUSTAV TUNELA TUHOBIĆ (2200 m) -1996. - Investitor; Hrvatske Ceste

PROMETNO - INFORMACIJSKI SUSTAV KONTROLE I VOĐENJA PROMETA

 • Autocesta ZAGREB - GORIČAN (60 km) sa dva nadzorna centra VARAŽDIN i IVANJA REKA 2000./ 2001. - Investitor; Hrvatske Autoceste d.d.

PROMETNO - INFORMACIJSKI SUSTAV KONTROLE I VOĐENJA PROMETA

 • Autocesta ZAGREB - RIJEKA dionica Zagreb - Karlovac - Vukova Gorica (65 km) sa nadzornim centrom u Zagrebu -2001 - Investitor Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.

PROMETNO - INFORMACIJSKI SUSTAV KONTROLE I VOĐENJA PROMETA

 • Autocesta ZAGREB-SPLIT “DALMATINA” dionice čvor Sveti Rok-tunel “Sveti Rok”-Maslenica-Zadar (61 km) sa dva nadzorna centra “SVETI ROK” i “MASLENICA” - 2003. - Investitor; Hrvatske Autoceste d.d.

PROMETNO - INFORMACIJSKI SUSTAV KONTROLE I VOĐENJA PROMETA

 • Autocesta ZAGREB-SPLIT “DALMATINA” dionice čvor Vrpolje-Dugopolje sa nadzornim centrom “DUGOPOLJE” - 2004. - Investitor; Hrvatske Autoceste d.d.

 Na području zakonske regulative Promel Projekt aktivno sudjeljuje u izradi niza hrvatskih zakonskih i podzakonskih akata iz područja prometne signalizacije i tehnike kao što su Pravilnici, Smjernice i Uputstva.

Promel Projekt aktivno surađuje sa svjetskom i europskom cestovnom federacijom, preko asocijacije ITS (Intelligent Transsport Systems) i ERTICO-a, te je član svjetske tunelske asocijacije (ITA)

Nagli razvoj prometa u Europi, zadnjih 20-tak godina koji nadilazi sve prognoze, ne mimoilazi Hrvatsku, naprotiv postavlja sve složenije zahtijeve na izgradnju cesta, naročito cesta visokih kategorija. Za očekivati je značajan porast prijeđenih kilometara po vozilu i godini, jer se povečava standard i kvalitet života, broj novoregistriranih voziila kao i novoizgrađeni kilometri autocesta. Skraćuje se vrijeme putovanja i povečava udobnost vožnje naročito prema turističkim ciljevima na Jadranskom moru.
No, razvoj tehnike vođenja prometa proteklih 25 godina nije bio usmjeren samo na proširenje u cilju integrativnog planiranja i realizacije. I ograničenje na nacionalne projekte već je davno u Europi prevladano te je neminovno da će izgradnjom autocesta do graničnih linija doći do suradnje sa susjednim državama na polju izmjene operativnih podataka o prometu ( n.pr. područje povezivanja autoceste Zagreb-Goričan sa autocestom Letenye - Budapest. te Jadransko - Jonska Autocesta).


Bitna je svrha inetgrativno korištenje novih tehnologija na razini Europe, tj. protok podataka i informacija koji se neće zaustavljati na granicama, a isto tako i stvaranje managementskih veza na institucionalnoj razini.

U svijetu, pa i kod nas, izrađuju se opsežna istraživanja i planiranja u sferi prometa te kao projektantska firma ne zaostajemo u planiranju i osmišljavanju Inteligentnih prometnih sustava kojima se osigurava pravovremeno obaviještavanje vozača o stanju koje ga očekuje, vremenskim uvijetima koji vladaju na cesti, obilaznim mogućnostima kretanja i niz ostalih aktivnosti za buduće planiranje i zaštitu okoliša.
Svrha je optimalno korištenja ceste, smanjenju zastoja a time i zagađenja okoliša, sigurnost i pouzdanost u prijevozu putnika i robe.

Nadamo se da smo Vam uspijeli prezentirati našu stručnu djelatnost kao i aktivnosti koje se provode u našoj firmi.

BROŠURA

Brošura

KONTAKT

PROMEL PROJEKT d.o.o.

 • Budmanijeva 5, 10 000 Zagreb
 • Mail: promel@promel.hr
 • Tel: +385 1 60 60 900
 • Fax: + 385 1 60 60 901